Helping Families and Friends Honor Their Loved One

Јавног Гробља Илајн (Елаине)

Јавно Гробље Илајн (ЈГИ) се налази у близини Илајна, малог градића у унутрашњости Викторије,а у саставу Манастира Св. Сава. Пословима гробља управља Управни Одбор Гроблја(УОГ) чији чланови учествују у раду одбора искључиво на добровољној основи улажући своје слободно време и труд без икакве материјалне надокнаде.
Рад Управног Одбора Гробља строго је регулисан бројним законским регулативама укључујуци Cemeteries and Crematoria Act (2003) and Cemeteries and Crematoria Regulations (2015). Сви послови гробља се врше у складу са овим законским регулативама, а чланови одбора имају обавезу да се стриктно придржавају и руководе законским одредницама прописаним у поменутим регулативама током њиховог рада у одбору и приликом доношења одлука везаних за рад и функционисање Јавног Гроблја Илајн. Чланови одбора гробља су директно одговорни за свој рад и функционисње Управног Одбора Гробља у складу са законским регулативама Министарству Здравља Викторије и кабинету Министра за Здравље Викторије.

Интернет Страница ЈГИ

Управни Одбор Гробља је увео многе новине у начину презентације рада гробља и првенствено комуникације с јавношћу у сврху бржег, једноставнијег и свеобухватнијег информисања свих заинтересованих чланова заједнице и шире јавности. Успостављена је интернет страница гробља и е-маил адреса, а такођер је обезбеђена могућност новчаних трансакција путем интернета (интернет банкинг).Интернет страница Јавног Гробља Илајн садржи многе важне информације везане за рад гробља укључујући износ важећих рата и пореза. Управни одбор позива чланове заједнице да посете нашу интернет страницу како би се информисали о раду гробља и новинама које је одбор увео у сврху ефикаснијег пословања. Сваки предлог и сугестија у сврху побољшања, боље и једноставније презентацијe важних информација путем наше интернет странице су добродошле и бити ће узети у разматрање. Интернет адреса ЈГИ је www.elainecemetery.org.au

Координатор Гробља

Нови координатор гробља Варик је постављен на дужност координатора 1 Јула 2013 и на тај начин и формално постао члан колектива након дугогодишњег рада са ЈГИ. Варик са собом доноси богато искуство које ће у многоме допринети бољем функционисању и раду ЈГИ. За све информације везане за сахране молимо вас да позовете Варика на број телефона 0400 438 572.

Како да контактирате Управни Одбор Гробља УОГ

Управни Одбор Јавног Гробља Илајн можете контактирати путем е-маила или поштом. Секретар Управног Одбора Гробља ће узети у разматрање ваше писмо и презентирати га управном одбору на првом следећем састанку одбора. Е-маил адреса управног одбора гробља je elainecemeterytrust@hotmail.com

Важеће рате и порези

Министарство за здравље Викторије је извршило ревизију постојећих и од 1 Јула 2017 прописало нови износ рата и пореза везаних за услуге јавних гробља у Викторији. Нови износ важећих рата и пореза је објављен на интернет страници Јавног Гробља Илајн као и на огласној табли на самом гроблју.

Заједничке просторије и објекти на гробљу

Постојећи јавни објекат који се налази у саставу гробља тзв. Дворана или Трепезарија . Сврха овог објекта је да пружи заштиту од кише,хладноће и осталих временских непогода свим посетиоцима гробља како за време Задушница тако и током редовних посета гробовима њихових најмилијих. То је место где се родбина и прихјатељи могу окупити, одморити, попричати и обедовати током њихове посете гробљу. Дрва за огрев ће бити обезбеђена током зимских месеци како би се посетиоци гробља могли огрејати и одморити у топлом окружењу. Овај објекат је јавног карактера што значи да стоји на располагању свим посетиоцима гробља по принципу ‘ко први дође’. Сходно томе битно је да се нагласи да се ова просторија не може претходно резервисати.
Такођер је битно да се напомене и то да иако дужина боравка у дворани/трепезарији није временски ограничена, управни одбор гробља апелује на кориснике да имају у виду и друге посетиоце гробља и да им омогуће равноправно кориштеље ових заједничких просторија, као и то да након завршетка кориштења дворане/трепезарије уреде намештај и покупе отпатке. Управин Одбор Гробља се унапред захваљује на сурадљи и разумеваљу у погледу чистоће, реда и кориштенја заједничких просторија.
Мере које је потребно предузети да би се спречили удеси, повреде и оштећења на земљишту гробља Сходно одредбама важећих законских регулатива везаних за јавна гробља, а у сврху обезбеђења окружења у којем би се сви посетиоци осећали заштићено и сигурно Управни Одбор Гроблја је извршио ревизију постојећег стања и усвојио следеће мере:

  • Тренутно је у току инспекција и ревизија свих постојећих свећњака на гробљу, а у сврху утврђивања потенцијалне опасности од пожара и повреда. Свјећњаци требају да буду причвршћени за споменик или надгробну плочу јер у противном могу да изазову пожар, повреде посетиоце гробља или оштете споменик приликом пада проузрокованог ветром или непажљивим руковањем. Такођер није дозвољено да се свећњаци оставлјају на стази између гробова јер тако могу да изазову спотицање и проузрокују пад посетиоца гробља.
  • Стабла која су посађена у кругу гробља без претходног писменог одобрења и дозволе од стране Јавног Гробља Илајн бити ће уклоњена о трошку власника односно оних особа које су безправно посадиле стабла сходно законским одредбама прописаним у Cemeteries and Crematoria Regulations (2015), Глава 6, Одељак 5-Активности на земљишту у оквиру гробља, – ‘Није дозвољено да се уклони или посади биљка у кругу гробља без претходног писменог одобрења од стране управе гробља у складу са одредбом 4’. Сходно овој одредби ЈГИ тренутно врши инспекцију земљишта у оквиру гробља како би се утврдио број и локација бесправно посађених стабала и других биљака, које ће по завршетку ове инспекције морати бити уклоњени.
  • Све оне ствари за које се утврди да су безправно постављене без претходне писмене сагласности и одобрења издатог од стране ЈГИ или које нису у сагласности са одредбама постојећих законских регулатива бити ће уклоњене са земљишта гробља. У току је инспекција свих постојећих објеката и ствари у оквиру гробља са акцентом на следеће ствари, стаклене вазе, столови и столице, свећњаци и друге сличне предмете. Упрабни Одбор Јавног Гробља Илајн захтева од свих власника гробних места и њихових пopoдицa да у што краћем временском року а пре комплетирања инспекције и извештаја уклоне све оне предмете за које немају одобрење и који нису у складу са поменутим законима.

Бетонске гробнице, Формирана гробна места и Секција под травом Најучесталија питања које чланови заједнице заинтересирани за куповину гробних места у оквиру Јавног Гробља Ијалн постављају члановима управног одбора јесу следећа;

1. Да ли постоји могућност куповине бетонских гробница?

Бетонске гробнице, као cто сам назив каже су гробнице направљене од бетона у које може да се сахрани максимално две особе. Oчекује се одобрење цена бетонских гробница од стране Министарства за Здравље Викторије, након чега ће ове гробнице бити доступне за куповину. Обавеза породица преминулих особа је да у разумном временском року након што је обављена сахрана подигну споменик на бетонску гробницу.

2. Да ли постоји могућност куповине формираних гробних места?

Да,постоји могућност куповине гробних места која су унапред формирана и утемељена са бетонским оквиром. Таква гробна места су доступна и могу да се купе с одређеним попустом у односу на гробна места која се такођер продају али тренутно без бетонског оквира који ће да се направи око ових гробница у догледно време.

3. Да ли постоји могућност куповине гробних места на које не треба да се изгради споменик?

Да, таква гробна места су доступна и налазе се у секцији гробља под травом. На ова гробна места може да се постави само мала надгробна плоча од метална, бронзе или камена.

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА ГРОБЉА

Драго Плетикапа (Председник Одбора)
Марушка Батаковић (Благајник)
Kатхерине Браин
Отац. Владислав Шиповац
Страхиња Пајић
Светлана Јеремић (Секретар)

HistorY

Elaine Public Cemetery (1982)

The Elaine Public Cemetery was officially opened in 1982.
The cemetery was approved by his Excellency the Governor of Victoria at the Executive Council Chamber on 4 May 1982. The cemetery was initiated by the Serbian Orthodox Diocese when a need for a burial facility at the St Sava Monastery arose. Application was made to the Department of Human Services (now the Department of Health), was approved and the formation and establishment of the Elaine Public Cemetery eventuated.
The Elaine Public Cemetery is administered by the Trust Members of the Elaine Cemetery Trust under the authority of the Cemeteries and Crematoria Act 2003 and Cemeteries and Crematoria Regulation 2005.

Morrison’s Public Cemetery (circa 1800’s)

There is an additional cemetery in Elaine which we understand was the original Elaine Cemetery.
After some research we have identified that on 2 April 1885, the town of Mount Doran changed it’s name to Elaine. Mount Doran was also referred to as Borhoneyghurk. When investigating Borhoneyghurk many references to Morrisons can be found, which is not far from Elaine.
It seems that the original cemetery in Elaine refers to a location called ‘Stony Rises’ where a reserved area of land was put aside for a Free Presbyterian Church by Order of 6th January 1864. It seems that on 15 March in 1872 some of this land was then reserved as a site for a cemetery.
Further research records that in the Parish of Borhoneyghurk (Morrison’s), five acres were set aside for a cemetery. This could be when the original cemetery in Elaine was first established. There is still an active cemetery called Morrisons Public Cemetery just on the outskirts of Elaine which has monuments and headstones dating back to the 1800’s.
We would welcome any additional information regarding the history relating to any of the cemeteries in Elaine, Victoria

Facilities

The Elaine Cemetery offers visitors access to the cemetery grounds all year around.
The Cemetery Refectory (Dvorana) is an undercover facility for the use of all cemetery patrons and visitors. The Refectory is open from 9am to 5pm every day. Within the Refectory there are tables and chairs for meals, meetings or just to sit and have a break from the weather. There is also a wood heater with wood provided for cemetery patrons to use within the Refectory during the colder months.
The Elaine Public Cemetery also provides picnic table facilities near the lake. This allows cemetery visitors the opportunity to relax and enjoy the outdoor picnic facilities when weather permits.
There are toilet facilities available which are open at all times and cleaned on a fortnightly basis. Cemetery patrons are asked to respect the facilities available and are asked to dispose of all rubbish in the bins provided.
The St Sava Monastery is located on Mt Mercer Road, Elaine which is adjacent to the Elaine Public Cemetery. Many patrons hold burial services and wakes at the St Sava Monastery prior to the funeral taking place at the Elaine Public Cemetery.
Vehicle access to the cemetery for funeral or monumental services must be pre-arranged by contacting the Cemetery Coordinator.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image